Adatvédelem
Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Colossale Bőrdivat Budapest (Gyovai István EV. 1161 Budapest Baross u. 110/A, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Colossale Bőrdivat Budapest adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://colossale.hu/adatvedelem címen. A Colossale Bőrdivat Budapest fenntartja magának a jogot jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Colossale Bőrdivat Budapest elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Colossale Bőrdivat Budapest a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Colossale Bőrdivat Budapest az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az info@colossale.hu és az info@colossale.eu, valamint a +36 30-944-9759 elérhetőségeken teheti meg. A Colossale Bőrdivat Budapest minden hozzá beérkezett e-mailt a név, postai cím, email cím, telefonszám személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl, kivéve a regisztrált ügyfelek, regisztrációhoz tartozó adatait, amelyeket a regisztráció megszüntetéséig tárolunk.

Név Gyovai István EV.
Székhely 1161 Budapest,Baross u. 110/A
Cégjegyzékszám
A bejegyző bíróság megnevezése
Adószám
Telefonszám +36 30-944-9759
E-mail info@colossale.hu

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Név Gyovai István
Telefonszám +36 30-944-9759

3. A kezelt személyes adatok köre
3.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok

Adat Tartalom Kitöltés
Név A regisztráló ügyfél neve Kötelező
Email cím A regisztráló ügyfél email címe Kötelező
Becenév A regisztráló ügyfél beceneve Nem kötelező

3.2. Technikai adatok
A Colossale Bőrdivat Budapest a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adatbiztonság)

legyen. A Colossale Bőrdivat Budapest az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Colossale Bőrdivat Budapest olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Colossale Bőrdivat Budapest az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3. Cookie-k (Sütik)
3.3.1. A sütik feladata

 • Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
 • tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során onnan visszaolvassa. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az colossale.hu és a colossale.eu weboldalait, használhassák azok funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával az ilyen típusú sütik automatikusan törlődnek az ügyfél számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Az colossale.hu és a colossale.eu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az colossale.hu és a colossale.eu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Adat Tartalom Kitöltés
A megrendelés adatai
Méret Megrendelt termék(ek) mérete Kötelező
Szín Megrendelt termék(ek) színe Kötelező
Szín Megrendeléshez kapcsolódó megjegyzés Nem Kötelező
Megrendelő adatai
Név Megrendelő neve Kötelező
Ország Megrendelő országa Kötelező
Város Megrendelő városa Kötelező
Irsz Megrendelő irányítószáma Kötelező
Cím Megrendelő címe Kötelező
Email cím Megrendelő email címe Kötelező
Telefonszám Megrendelő telefonszáma Kötelező
Vevő adatai
Név Vevő neve Kötelező
Ország Vevő országa Kötelező
Város Vevő városa Kötelező
Irsz Vevő irányítószáma Kötelező
Cím Vevő címe Kötelező
Email cím Vevő email címe Kötelező
Telefonszám Vevő telefonszáma Kötelező
Magyar adószám Vevő adószáma Nem kötelező
EU adószám Vevő EU adószáma Nem kötelező
Szállítás adatai
Név Szállítási név Kötelező
Ország Szállítási ország Kötelező
Város Szállítási város Kötelező
Irsz Szállítási irányítószám Kötelező
Cím Szállítási cím Kötelező
Szállító Szállítást végző cég / átvétel módja Kötelező
Szállító Szállítást végző cég / átvétel módja Kötelező
Fizetési mód
Fizetési mód A fizetés módja Kötelező

3.5. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Adat Tartalom Kitöltés
Név Az ügyfél neve Kötelező
Email cím Az ügyfél email címe Kötelező
Üzenet Az üzenet Kötelező

3.6. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírleveleket, kampány emaileket se elektronikus, se nyomtatott formában nem adunk ki. Regisztrált felhasználónak azonban lehetőségük van feliratkozni, valamint onnan leiratkozni is a web oldalainkon üzemelő ún. RSS hírcsatornára, amely aZ OTT megjelenő új tartalmak (cikkek, bejegyzések) rövid összefoglalójának terjesztésére szolgál. A regisztráció törlése egyúttal az RSS hírcsatornáról való leiratkozást is jelenti, de a hírcsatornáról le lehet iratkozni a regisztráció törlése nélkül is. Erre vonatkozó kérését kérjük, hogy email formájában juttassa el hozzánk. Az RSS hírcsatornára regisztráció nélkül nem lehet feliratkozni.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

HírlevélA weboldalainkon megjelenő újdonságok, cikkek, bejegyzések automatikus terjesztéseAz érintett hozzájárulásaA regisztráció megszüntetéséig, vagy a leiratkozás végéi (amelyik hamarabb történik)

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Regisztrációs adatok Ügyintézés, kapcsolattartás, hírcsatorna Az érintett hozzájárulása A regisztráció megszüntetéséig
Online rendelés Az online rendelés feldolgozása, kiszolgálása Az érintett online vásárlási szándéka során tett kifejezett hozzájárulása A garancia, vagy a szavatossági idő végéig (amelyik hosszabb), vagy max. 3 évig
Online ügyintézés Észrevétel, panasz, kapcsolatfelvétel Az érintett hozzájárulása A jelzett észrevétel, panasz, kérés kivizsgálásáig, vagy max. 3 évig
RSS hírcsatorna Értesítés az újdonságokról, változásokról Az érintett hozzájárulása A regisztráció megszüntetéséig, vagy a hírcsatornáról való leiratkozásig

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1. Általános adatkezelési irányelvek
A Colossale Bőrdivat Budapest tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Colossale Bőrdivat Budapest részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, vagy rendelést kíván feladni számunkra.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az colossale.hu és a colossale.eu rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszerek az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az colossale.hu és a colossale.eu kezelői férhetnek hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
Adattovábbítást, beleértve az itt felsorolt személyes adatok körét sem a colossale.hu sem a colossale.eu weboldalak kapcsán nem végzünk. Ezen adatokat kizárólag az adatkezelő jogosult megtekinteni és a megrendelés, a megkeresés, vagy a regisztráció teljesítéséhez felhasználni, technikai probléma esetén pedig a technikai üzemeltetést végzők kizárólag a technikai probléma elhárítása során és/vagy érdekében megtekinteni, felhasználni (pl. email küldése).

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog
A Colossale Bőrdivat Budapest megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyesadatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Colossale Bőrdivat Budapest által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Colossale Bőrdivat Budapest indokolatlan késedelem nélkül

 • törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Colossale Bőrdivat Budapest korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;

ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Colossale Bőrdivat Budapest a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Comments are closed.